Aquest és el nou horari i calendari escolar aprovat per aquest curs 23-24.

Registre número d’alumnes a cada etapa educativa.

L’hora d’entrada és a les 8.30h del matí per a l’alumnat de secundària i  a les 9.00h del matí per a les etapes d’infantil i primària;  el Centre obrirà les portes 5 minuts abans. Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 7.30 a 9.00 h.

L’horari de l’espai migdia és de 13.00h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers.

Les activitats extraescolars començaran el dia 2 d’octubre

Podeu consultar la informació a continuació. Us demanem la màxima puntualitat.

Aprovades per Consell Escolar

Convocatòries de reunions d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

La venda de llibres es durà a terme a l’escola. Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu en el rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres, tenint en compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.

Equipament esportiu de l’escola per a les activitats esportives escolars a partir del curs de I-3. És obligatori dur totes les peces marcades.

Circular informativa referent a les condicions d’aparcament pàrking SABA de la Rambla per a les famílies de l’escola per a aquest curs 2023-2024

La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren expressament inclosos en els plans i programes oficials curriculars.