TITLE

DESCRIPTION

L’AMPA és l’entitat que agrupa les mares i els pares d’alumnes de l’escola per contribuir en la millora de tot allò que fa referència a l’educació dels nostres fills i filles i col.laborar en el funcionament del centre.

És una entitat constituïda com a associació sense ànim de lucre i inscrita en le registre d’associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’assemblea general, la junta i les comissions de treball.

A través de l’AMPA el nostre centre educatiu facilita les vies d’interacció i cooperació amb les famílies i les considera un canal cabdal per impulsar programes de formació per a les famílies.

En la participació dels pares/mares del nostre centre educatiu  hi ha voluntat, participació, col·laboració, comunicació, diàleg, …

La participació dels pares al centre educatiu i la implicació en el procés educatiu dels seu  fills repercuteix directament en l’autoestima i en el seu rendiment escolar.

Es posa de manifest que la relació de les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el seu futur, l’acompanyament que podeu proporcionar-los en el procés escolar i la participació en el funcionament del centre són elements clau per a l’èxit educatiu dels vostres fills.

Membres de la junta directiva

Martin Castillo
Jordi Ravell
Patrícia Salvador
Sònia García
Larysa Pakholka

e-mail AMPA

Missatges

Comunicats

Convocatòries i informacions

Participacions

Activitats i participacions