El benestar emocional és un dels eixos vertebradors del nostre centre. Volem potenciar-lo com una eina de comunicació bidireccional amb tota la comunitat educativa. Interactuem, ens involucrem i donem veu a tots els agents educatius que som essencials en la formació dels nostres alumnes per crèixer junts de la mà.

L’etapa escolar és una de les més importants i que més recordem a nivell emocional durant les nostres vides. A l’escola ens preparem per a la vida adulta i les responsabilitats i maduresa que això implica perquè ajuda al nostre desenvolupament i definex part de la nostra personalitat i caràcter, per això cal cuidar aquesta etapa en tots els sentits, especialment en l’àmbit emocional.

Les escoles han de ser espais segurs, de confiança, d’ajuda, on hi hagi comunicació total i assertiva i en la què la salut emocional es cuidi en tots els aspectes. Per això, apostem per un vincle proper amb tota la comunitat educativa: docents, no docents, alumnat i famílies.

Tots junts Sumem, projecte per fomentar la comunicació i relació de la comunitat educativa per tal d’afavorir el benestar comunitari i projectar l’assoliment d’objectius comuns.

Resultats enquesta temes d'interès familiar

Ús responsable de les tecnologies 71%
Autoestima 70%
Prevenció de l'assetjament 67%
Educar en l'esforç i la responsabilitat 65%
Comunicació familiar positiva 62%
Família - Benestar Emocional
Benestar emocional