TITLE

DESCRIPTION

Tot l’equip humà del centre ens preocupem per ensenyar des del present per tal de preparar els nostres alumnes per al futur; partim des de l’interés, la creativitat, el coneixement, els valors, les emocions i l’entusiasme connectant el que ensenyem amb el que viuen els alumnes.

El claustre de professors té l’objectiu de desenvolupar les línies d’actuació del nostre projecte educatiu en l’àmbit pedagògic. Busquem crear un ambient acollidor i segur on el nostre alumnat és protagonista i se sent confiat, estimat i motivat; fer la nostra feina amb rigor i aprofundiment; formar persones amb valors i obertes a la realitat; potenciar els punts forts de cada alumne, la iniciativa, la curiositat i la creativitat; garantir uns aprenentatges significatius i funcionals.