TITLE

DESCRIPTION

El servei d’acollida matinal s’impulsa des de l’escola per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar i s’adreça a l’alumnat de l’escola abans de l’hora matinal d’inici de les classes.

Aquesta activitat es tracta d’un espai, tot i que breu, molt necessari dins de l’oferta de l’escola.

Conscients de la seva importància treballem a diari per dotar de qualitat a aquesta activitat. Es realitzen jocs i tallers i es potencia l’interacció social entre els alumnes. També s’ocupen de que esmorzin com si fossin a cassa.

Aquest servei s’ofereix a l’escola  durant tot el curs escolar.

És un servei disponible per tots els nens de I3 fins a 6è de primària.

Una monitora, cada dia de la setmana, de 7.30h a 9h del matí, té cura dels nens i nenes que hi assisteixen.