Dels instruments que formen part de les tres grans famílies d’Instruments de l’ORQUESTRA són els de corda fregada els que seran la nostra especialitat:
el violoncel,
la viola,
el  violí
i el contrabaix.

+MÚSICA

  • per desvetllar la sensibilitat i l’expressivitat,
  • per facilitar el desenvolupament de la intel·ligència,
  • per adquirir destreses psicomotrius,
  • per tenir l’oportunitat d’aprendre un nou llenguatge,
  • per generar un espai de participació cultural i artística,
  • per implementar una especialització curricular que doni identitat al centre educatiu,
  • per reforçar l’autoestima a través d’una metodologia de treball coral,
  • per proporcionar a tots els nens i nenes l’experiència de sentir-se feliços interpretant música amb la resta de companys.
Anem tots junts, molt contents
a tocar amb els instruments.
Hem d’estar afinats
què bonic és tocar plegats !

Projecte impulsat des de l’Ajuntament per oferir un espai on portar a la pràctica l’aprenentatge d’un instrument musical en l’horari lectiu. A la nostra escola s’implementarà, aquest curs, als nivells de cicle mitjà de l’educació primària (3r. i 4t.).

L’activitat està conduïda per la mestra de música de l’escola que disposa d’un suport extern especialitzat (professor de l’escola municipal de música M.Dolors Calvet).

El suport de l’Ajuntament es concreta en un professor especialista per a cada centre participant i un banc d’instruments que els alumnes de cada centre han de compartir. Aquest suport durarà dos anys, passats els quals cada escola haurà d’assumir el cost i la implementació del programa.

+musica
pom_dalt18