TITLE

DESCRIPTION

En aquesta etapa educativa  proporcionem a l’alumnat un marc d’aprenentatges que els permet iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

L’equip de la nostra escola ens hem preocupat sempre per oferir una formació dirigida a millorar les competències, basada en l’adquisició de coneixements que siguin a la vegada funcionals i culturals, amb una acurada metodologia que ho fa possible.

Acompanyem els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, perquè assoleixin una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició d’unes estratègies d’aprenentatge, tècniques i hàbits d’estudi que els permetin adquirir uns coneixements, aprendre a pensar i aprendre a aprendre. Dia a dia introduïm a l’aula canvis pedagògics amb el suport de les noves tecnologies.

L’alumnat assegura el seu desenvolupament personal i posa les bases de la seva formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

El paper que tenim els mestres  -orientar, acompanyar, estimular, impulsar- és fonamental perquè el nostre alumnat valori el que significa aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment.

Les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu en aquesta etapa i orientem i sustentem el currículum per a l’adquisició de competències posant a l’abast dels alumnes les eines necessàries per al seu assoliment la qual cosa  els permetrà  seguir aprenent al llarg de tota la vida. Ens centrem en set focus competencials: comprensió lectora, expressió oral i escrita, resolució de problemes, habilitats digitals, interioritat, aprendre a aprendre i valors socials.