TITLE

DESCRIPTION

Escola Multilíngüe

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat com la nostra, considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de les llengues estrangeres (anglès i francés) i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement.

En el Pla Estratègic i en el Projecte Lingüístic prioritzem estructurar de manera coherent, innovadora i amb qualitat l’aprenentatge de les llengües estrangeres, pretenem sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valoritzar, fer visibles i qualificar les iniciatives multilingües que es duen a terme.

S’inicia el contacte amb la llengua estrangera a l’etapa d’Infantil, amb 2 hores d’Anglès setmanals des de P3 fins a P5. Apostem per la introducció de la llengua anglesa ja des dels primers anys de l’escolaritat i això ho fa a través d’iniciatives AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). L’objectiu bàsic, en aquests primers cursos, és el treball de l’expressió oral en llengua anglesa, i es complementa impartint dues hores d’activitats complementàries.

A més a més, des del Cicle Mitjà l’alumnat realitza el 50% de la matèria de Ciències Socials en anglès, seguint la metodología AICLE (L’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua estrangera).

A l’etapa d’Educació Secundària seguim la mateixa línea i l’objectiu que pretenem aconseguir és potenciar i complementar l’Educació Secundària amb un nivell elevat d’anglès. Tot l’alumnat realitza, a part de les 3 hores curriculars, 1 hora complementària en llengua anglesa: Active English (1r i 2n d’ESO) i English Culture (3r i 4t d’ESO), ambdues amb l’objectiu de millorar la competencia oral dels nostres alumnes i, a la vegada, introduir-los a clàssics literaris de la literatura anglesa.

L’alumant realitza al llarg de l’etapa unitats didàctiques de diferents matèries (Ciències naturals, Tecnologia i Ciències socials) en llengua anglesa i l’optativa de 3r d’ESO Classical Culture, totalment en anglès.

En el cicle superior de Primària l’alumnat inicia l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francés, que té continuïtat a l’etapa de Secundària a través de les matèries optatives. L’escola va comptar amb un Pla Experimental atorgat pel Departatment d’Ensenyament que acredita la qualitat d’aquest aprenentatge.

intercanvi llengua anglesa

L'escola a la xarxa

alexia

Plataforma ALEXIA:

de gestió acadèmica i administrativa

de seguiment de l’alumnat

de comunicació família-escola

Actualment la tecnologia va lligada al món educatiu, és per això que aprofitant  els mitjans tecnològics al nostre abast, com són les plataformes de comunicació, millorem els vincles família-escola i escola-entorn.

Mai no hem tingut tantes facilitats per estar informats com ara però aquesta informació ha de ser de qualitat i ens ha de permetre crear vincles dins de les noves tecnologies amb criteri i responsabilitat. Creiem en aprofitar al màxim els mitjans tecnològics per millorar la qualitat de la informació.

La tasca educativa amb els vostres fills ens manté en constant reflexió per trobar sempre vies d’actuació que ens ajudin a millorar i a estar al dia en la nostra pràctica psicopedagògica.

Compartir els nostres propis recursos, debatre, conversar, col.laborar, cercar recursos, destacar reflexions, fer aportacions rellevants, crear sentit de pertinença… són objectius que destaquem des del nostre Claustre.

Google+

Comunitat Educativa a Google+ 

Un espai temàtic en el que ens comuniquem col.laborativament, fomentem l’aprenentatge i compartim recursos amb la resta d’usuaris de la comunitat.

twitter

TWITTER Escola Sant Josep

 @SantJosepVila

Twitter dins del món educatiu s’ha convertit en un extraordinari canal de comunicació que ens està portant a estar informats dels millors recursos que existeixen a la xarxa així com a conèixer els principals projectes educatius.

instagram

INSTAGRAM Escola Sant Josep      @SantJosepVila

Instagram és una xarxa social i un app que basa el seu funcionament en fotografies i en vídeos.

EDUCAR LA MIRADA: la imatge és educativa en si mateixa i ens ajuda a plasmar conceptes de una manera molt més visual; aprofitant les noves tecnologies i l’atractiu del seu ús, integrem a l’escola una pedagogia de les imatges, una educació de la mirada.

Edmedmodoodo és una xarxa social educativa que incorporem amb l’alumnat del Cicle Superior de Primària; és un entorn tancat i privat per a cada grup classe i matèria a la que pertany cada alumne. En aquesta plataforma l’alumnat pot aprendre en qualsevol lloc i a qualsevol hora i pot trobar les tasques a desenvolupar en cada àrea. Cada professor crea la biblíoteca i els links als que vol que en cada moment accedeixi l’alumnat. Els nostres alumnes interactuen constantement amb el professorat i els seus companys fent les seves aportacions.

moodle

Moodle per a l’alumnat d’ESO: La alfabetizació digital, la aplicació de les noves tecnologies de Internet a l’aula convergeixen en aquesta plataforma en la que podem implementar les diferents possibilitats que ens ofereix en aquest moment la xarxa per a la seva aplicació en el món de l’ensenyament.

Ens permet la gestió de les diferènts àrees amb l’aportació dels més diversos continguts multimèdia; avaluar les diferents tasques dels nostre alumnat i realitzar proves on-line;
crear objectes d’aprenentatge en unitats didàctiques en les que fomentem l’autoaprenentatge i l’aprenentatge cooperatiu: gestionar l’organització dels grups per potenciar la comunicació i el treball en xarxa entre els seus integrants.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.