TITLE

DESCRIPTION

Tenint en compte que l’aprenentatge de llengües estrangeres és essencial en una societat com la nostra, considerem necessari potenciar l’ús comunicatiu de les llengues estrangeres (anglès i francés) i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement.

En el Pla Estratègic i en el Projecte Lingüístic prioritzem estructurar de manera coherent, innovadora i amb qualitat l’aprenentatge de les llengües estrangeres, pretenem sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valoritzar, fer visibles i qualificar les iniciatives multilingües que es duen a terme.

A través d’iniciatives AICLE -Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres a les etapes de Primària i ESO  incorporem la llengua anglesa en els continguts de diferents àrees de coneixement.

A l’etapa d’Educació Primària s’introdueix la llengua anglesa en l’àrea de música de 1r a 6è i en la Visual i Plàstica del Cicle Superior. A més a més els alumnes de cicle inicial i mitjà fan Science i Learning by doing: Vegetable Garden, com a àrees complementàries.

A l’etapa d’Educació Secundària, seguim la mateixa línea, l’objectiu que pretenem aconseguir és potenciar, complementar i elevar el nivell d’anglès. L’alumnat realitza, a part de les 3 hores curriculars, 1 hora complementària en llengua anglesa: Active English (1r i 2n d’ESO) i English Culture (3r i 4t d’ESO), ambdues amb l’objectiu de millorar la competencia oral dels nostres alumnes i, a la vegada, introduir-los a clàssics literaris de la literatura anglesa.

Tot l’alumant realitza al llarg de l’etapa 1 hora de matemàtiques en llengua anglesa i Technology i Arts and Crafts al 1r i 2n curs de l’etapa.

angles

Enfoquem l’aprenentatge de l’anglès prioritzant la comprensió i l’expressió oral amb la finalitat de comunicar-nos.

S’inicia el contacte amb la llengua estrangera a l’etapa d’Infantil, amb 2 hores d’Anglès setmanals des de P3 fins a P5.

Treballem l’ànglès des de l’etapa d’educació infantil amb una metodologia que desenvolupa en l’alumnat la comprensió oral i fa que assumeixi aquesta llengua com una forma més de comunicació.

La participació en els programes europeus i/o intercanvis contribueix estendre l’ús de la llengua estrangera com a vehicle de comunicació i d’aprenentatge fora de l’aula, facilita el desenvolupament de les destreses comunicatives orals i escrites dels alumnes en combinació amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació i permet l’aprenentatge col·laboratiu en un context motivador.

En aquest sentit el centre duu a terme Intercanvis Escolars:

– Intercanvi epistolar amb l’escola de Primària Garfield Elementary School, de Sioux Falls, Dakota del Sud, EEUU amb l’alumnat de Cicle Mitjà.

– Intercanvi de l’alumnat de 1r d’ESO amb l’escola alemanya Carls-Netter Realschule de la ciutat de Bühl agermanada amb Vilafranca del Penedès.

-Participació al programa EUROSCOLA. En l’edició del curs 12-13 la nostra escola va resultar Guanyadora de Catalunya del concurs, organitzat per l’Oficina d’ Informació del Parlament Europeu a Espanya. Gràcies a això els alumnes de 4t d’ESO van assistir a la jornada de participació del programa euroscola al Parlament Europeu d’ Estrasburg el 10 d’abril de 2014.

En el cicle superior de Primària l’alumnat inicia l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, el francés, que té continuïtat a l’etapa de Secundària a través de les matèries optatives.

L’escola va comptar amb un Pla Experimental atorgat pel Departatment d’Ensenyament que acredita la qualitat d’aquest aprenentatge.

Les tecnologies de la informació i de la comunicació són un recurs important per a l’aprenentatge de la llengua estrangera ja que presenten la llengua de maneres diferents, en distints contextos o amb mitjans i suports diferents  permetent així l’accés a nombroses fonts d’informació i adaptant l’ensenyament a les diverses capacitats i interessos dels alumnes.  Els alumnes de les etapes de Primària i  Secundària disposen a la xarxa d’una zona per a estudiants on hi poden trobar recursos, lectures, gravacions, jocs interactius i altres activitats per practicar  l’anglès des de casa.