TITLE

DESCRIPTION

Les àrees complementàries són un valor afegit per a la nostra escola. Són activitats i iniciatives que desenvolupem i incorporem, en horari lectiu no curricular, com a línies d’actuació prioritàries del nostre projecte educatiu.

La nostra aposta vol fer un pas més enllà en la millora de l’educació amb metodologies que desperten el plaer pel coneixement, per la recerca i l’experimentació i per l’expressió creativa, així com en el benestar emocional de tota la comunitat educativa.