TITLE

DESCRIPTION

Els objectius de la Fundació per al nostre centre educatiu es fonamenten:

– en la formació integral de la persona: esdevenir persones en un procés de formació permanent;

– en crear una atmosfera educativa amb implicació de l’equip docent;

– en la importància d’educar en la capacitat de cercar la felicitat i l’equilibri personal;

– en atendre a l’alumnat amb una atenció personalitzada;

– en que els alumnes s’integrin en la societat per transformar-la.

Membres del Patronat de la Fundació

Maria Montserrat Badia Rovira
Pep Batet Rovirosa
Joan Fernández i Capafons
Gemma Martin Mercè

Membres del Consell Escolar

Gemma Marsó
Montserrat Badia Rovira
Josep Batet Rovirosa
Elvira Masip Rius
Elsa Pujadó
Anabel Pardina
Gemma Martín
Maria Lorenzo
Vanesa Vila
Patricia Salvador

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: representants de la direcció, la titularitat, el professorat, les mares i pares de l’alumnat, del personal d’administració i serveis i de l’alumnat de l’escola.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.