“El desenvolupament del llenguatge és clau en l’etapa primerenca.”

L’etapa d’educació infantil, la qual engloba des del naixement fins als 6 anys, es fonamenta en l’adquisició, els processos d’aprenentatge i els moments de creixement físic, emocional i personal de qualsevol ésser humà.

És important conèixer les diferents etapes i com n’és d’important aquesta primera. És un vehicle important per a la comunicació, la interacció social i els aprenentatges.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el llenguatge, com es desenvolupa i la seva importància.

Us hi esperem!

“El joc fa referència a l’activitat lúdica i natural que desenvolupen els infants”

És un element bàsic pel desenvolupament integral, a més a més, de ser una font de plaer.

És important que els adults deixin fluir el joc en els infants sense limitacions per ser capaços d’aprendre i descobrir l’entorn que els envolta amb total llibertat.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el joc a l’etapa d’infantil i com es redescobreix el món a través de la seva mirada i el seu joc.

Us hi esperem!