TITLE

DESCRIPTION

La intel.ligència emocional és per a la nostra escola una fita ineludible al llarg de tota l’esecolarització del nostre alumnat.

Eduquem emocionalment per tal que els nostres alumnes adquireixin, desenvolupin i millorin les capacitats de relacionar-se i desenvolupar-se en l’àmbit personal, escolar, familiar i social.

La intel.ligència emocional o la forma en que gestionem els nostres sentiments i emocions de manera positiva i eficaç és un llarg camí que per a nosaltres comença a la família i a l’escola.

L’aprenentatge dels coneixement no el podem desvincular de l’aprenentatge social i emocional. Sota aquesta premisa volem contribuir al bon desenvolupament emocional dels nostre alumnat i de la societat en que vivim:

– exercitant les habilitats socials i la capacitat per a interactuar;

– potenciant l’autoconeixement i l’autoestima;

– treballant la millora en la percepció de les persones i les situacions que ens envolten:

– treballant la capacitat d’escolta i lideratge;

– eliminant els prejudicis i les faltes de respecte;

– promovent la solidaritat;

– treballant les habilitats per a percebre, comprendre i regular les emocions pròpies i alienes.

emocional