Amb la English Week impulsem i intensifiquem l’aprenentatge de la llengua anglesa i proposem entorns que faciliten la interacció de diferents competències en l’adquisició d’aquesta llengua.

Una setmana, amb un enfocament comunicatiu, plena d’experiències i de contacte directe per aprofundir amb orientacions i activitats diversificades a cada edat en diferents contextos.