Al nostre projecte de convivència està molt present l’EDUCACIÓ EMOCIONAL. No només focalitzem la mirada en la resolució de conflictes, en els problemes de convivència o en les conductes disruptives sinó també en promoure el desenvolupament humà des de la dimensió personal (autoconeixement,  identitat, autoestima, autogestió emocional) i la dimensió social (comunicació, empatia, habilitats socials).

Les emocions, i com aquestes són viscudes i acompanyades des de petits, té una gran repercusió en els aprenentatges i en el desenvolupament dels nens i nenes.

Cada vegada posem més atenció en els estudis sobre neurociència relacionats amb l’educació i com pot afectar la neurociència a l’aula. És rellevant conèixer com la motivació i la curiositat funcionen com a un multiplicador de l’aprenentatge en el cervell.

Sabem que els processos clau per a una bona educació a llarg termini són les emocions (alegria / sorpresa), la motivació i el raonament crític i analític (emocions + racionalitat).

La neurociencia a l’aula fomenta cervells creativament diferents.

Intervencions que fem a les aules:

 • La Gimnàstica Cerebral o Brain GYM que consisteix en la realització d’una sèrie d’exercicis que estimulen i desenvolupen habilitats i capacitats cerebrals creant connexions entre cervell/cos a través del moviment, aconseguint armonitzar aspectes emocionals, físics i mentals. La práctica contínua d’aquets exercicis augmenten la connexió dels hemisferis.
 • Aplicar les claus de la Neurociència per potenciar l’aprenentatge: aprenentatge emocional, repàs i práctica, moviment, descansos cerebrals, cervell visual, cervell social, estimular la curiositat, connectar amb aprenentatges previs, generar sensació de satifacció i tancar el cercle, és a dir, expressar els coneixements amb les pròpies paraules la qual cosa permet finalitzar el cicle d’aprenentatge d’una manera exitosa.

Volem proporcionar al nostre alumnat temps de reflexió i relaxació per a millorar el seu rendiment acadèmic.

Promovem el MINDFULNESS o atenció plena com a métode de relaxació que permet aprendre a gestionar les emociones, a millorar la concentració, a potenciar la empatia i a reduir moments d’estrés.

Els beneficis del IOGA estan relacionats tant a nivell físic, psíquic com emocional. Per mitjà de les tècniques del ioga afavorim que els nens i nenes coneguin de manera vivencial el seu cos, armonitzant cos i ment; la pràctica del ioga des de petits és una eina d’intervenció per al foment de la salut i la qualitat de vida.

Què beneficis aconseguim amb la incorporació del MINDFULNESS i el IOGA a les aules:

 • Reduir l’estrés per treballar la relaxació i la serenitat.
 • Beneficiar l’atenció, la concentració i la relació amb l’entorn.
 • Contribuir a la millora de l’autoestima, la confiança i la seguretat en si mateixos.
 • Afavorir el coneixement de les emocions.
 • Agilitar el pensament.
 • Prevenir possibles problemes posturals.
 • Millorar el sistema immunitari.
 • Ampliar la capacitat pulmonar.

 

Treballem  les emocions, els sentiments i els valors a través del projecte “El Bosc de Lem” ; partim d’un contingut multimèdia i proposem una activitat basada en metodologies actives, vivencials i participatives: jocs de rol, dramatitzacions, dinàmiques de grup, debats d’aula, jocs cooperatius…

 1. Observem un contingut
  Un contingut multimèdia mostra l’emoció, valor o sentiment que volem treballar a la sessió: còmics, animacions, escenes, seqüències i dibuixos.
 2. Dialoguem i reflexionem
  Parlem del contingut, dialoguem, empatitzem amb els protagonistes i reflexionem sobre les pròpies vivències.
 3. Posem nom a l’emoció o valor
  Responem conjuntament a l’enquesta, on identifiquem l’emoció, el valor o el sentiment mostrat al contingut.
 4. Fem l’activitat d’aula
  Fem una activitat vivencial i participativa per aprofundir en aquella emoció, sentiment o valor que treballem a la sessió.
 5. Ens coavaluem
  Per tancar la sessió, fem una valoració conjunta del treball realitzat. Això ens permetrà seguir l’evolució del grup-classe i motivar els infants.