En el nostre Projecte Educatiu el procés d’ educar les emocions és indispensable des de l’àmbit de l’escola.

Una intel.ligència enfocada, des d’una perspectiva integral, en les dimensions: cognitiva, emocional i conductual.

Les emocions, i com aquestes són viscudes i acompanyades des de petits, té una gran repercusió en els aprenentatges i en el desenvolupament dels nens i les nenes.

Nens i nenes emocionament feliços: eduquem les emocions com a component transversal del currículum amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social.

Volem proporcionar al nostre alumnat temps de reflexió i relaxació per a millorar el seu rendiment acadèmic.

Promovem el MINDFULNESS o atenció plena com a métode de relaxació que permet aprendre a gestionar les emociones, a millorar la concentració, a potenciar la empatia i a reduir moments d’estrés.

Els beneficis del IOGA estan demostrats tant a nivell físic, psíquic com emocional afavorint que els nens i nenes coneguin de manera vivencial el seu cos, armonitzant cos i ment; la pràctica del ioga des de petits és una eina d’intervenció per al foment de la salut i la qualitat de vida.

ioga2

Atents als estudis sobre neurociència relacionats amb l’educació destaquem com la motivació, l’emoció i la curiositat funcionen com a un multiplicador de l’aprenentatge en el cervell.

Treballem  les emocions, els sentiments i els valors a través del projecte “El Bosc de Lem” ; partim d’un contingut multimèdia i proposem una activitat basada en metodologies actives, vivencials i participatives: jocs de rol, dramatitzacions, dinàmiques de grup, debats d’aula, jocs cooperatius…

ioga1