CLAUSTRE

El nostre equip, la nostra fortalesa

El Claustre de professors, òrgan per al debat i per a la presa de decisions sobre tots els aspectes pedagògics, té l’objectiu  de desenvolupar les línies d’actuació prioritàries del nostre projecte educatiu en l’àmbit pedagògic.

En la nostra tasca es conjuguen amb el coneixement,  la creativitat, la col.laboració, els valors, les emocions i l’entusiame.

Com a Claustre ens preocupem per ensenyar des del present per tal de preparar els nostres alumnes per al futur; partim des de l’interés i l’entusiasme  connectant el que ensenyem amb el que viuen els alumnes.

El nostre model pedagògic té com a objectius:

– crear un ambient acollidor i segur on el nostre alumnat és protagonista i se sent confiat, estimat i motivat;

– fer la nostra feina amb rigor i aprofundiment;

– formar persones amb valors i obertes a la realitat;

– potenciar els punts forts de cada alumne, la iniciativa, la curiositat i la cretativitat;

– atendre els continguts fonamentals;

– garantir uns aprenentatges significatius i funcionals.

Anna Via

Directora

Professora d'ESO.
Filologia anglesa

Elsa Pujadó

Cap Estudis d'INF-PRI

Mestra d'INFANTIL i PRIMÀRIA

Gemma Marsó

Cap Estudis ESO

Professora d'ESO.
Enginyera

Elvira Masip

Secretària

Professora d'ESO. Especialitat Educació Física

Mercè Usón

Coordinadora TIC

Mestra de primària. Community manager

Núria Baqués

Mestra d'Infantil

Tutora de P-3

Dolors Bolet

Mestra d'Infantil

Tutora de P-4

Teresa Vallés

Mestra d'Infantil

Complementàries/ Suport
Etapa Infantil

Teresa Sala

Mestra d'Anglès

Anglès a les etapes d'nfantil i primària

Muntsa Aymerich

Mestra de Primària

Mestra de Suport
Atenció Psicopedagògica

Núria Sabaté

Psicòloga

Servei Psicopedagogia

Judit Arenas

Mestra de Primària

Tutora de 1r. de primària

Alba Calavera

Tutora de 2n. de Primària

Psicopedagoga a les etapes d'infantil i primària.

Anabel Pardina

Mestra de Primària

Tutora de 3r. de primària

Jordi Amat

Mestre de Primària

Tutor de 4t de primària. Especialista Educació Física

Mar Castro

Mestra de Primària

Tutora de 5è. de primària. Anglès a primària

Anna Ribas

Mestra de Primària

Tutora de 6è. de primària

Imma Beser

Professora d'ESO

Tutora de 1r. ESO. Biòloga

Roser Uberni

Coordinadora Pastoral

Professora d'ESO
Llengua Castellana
Religió

Núria Merino

Professora d'ESO

Tutora de 3r. ESO. Geografia i història

Joan Sonet

Professor d'ESO

Tutor de 4t. ESO. Filologia catalana

Olga Morillo

Especialista Musica

Etapes d'infantil, primària i secundària

Laura Arévalo

Professora d'ESO

Física i Química
Technology

fem escola