Menjador

Bons hàbits: nutrició, relació i descans

menj2
menj1

Cuina pròpia

Un valor afegit

L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per l’empresa BCN MENJADORS especialitzada en menjadors escolars.


Aquesta empresa s’encarrega de confeccionar els menús mensuals amb dietistes especialitzats, de realitzar els controls d’higiene i qualitat, així com de gestionar tot el personal de cuina.


Tot el menjar s’elabora diàriament a les nostres instal·lacions i mai no se serveix menjar precuinat.


Els valors que regeixen la seva gestió són:

  • Producte local
  • Receptes de la terra
  • Personal format i amb experiència
  • Menús supervisats i valorats per dietistes nutricionistes experts
  • Dieta mediterrània
  • Controls de qualitat a través d’auditories i analítiques

Monitoratge

Persones que fan escola

L’equip de monitors, gestionat directament per l’escola, participa plenament del projecte educatiu del centre.


Hi ha monitors diferenciats per etapes amb una especialització ajustada a les edats de l'alumnat i amb una distribució estratègica dels espais.


Els nostres monitors tenen cura, eduquen i dinamitzen i són, per damunt de tot, professionals entusiasmats per treballar amb nens.


Saben com educar-los en aspectes tan importants com ara normes de menjador, convivència, hàbits alimentaris i higiènics.

Menjadors

Diferenciats per etapes

Comptem amb menjadors diferenciats per a les tres etapes:

d'infantil,

de primària

de secundària.


A la web de l’Escola es publica el menú mensual.


Se suggereix diàriament a les famílies el sopar adient per tal de completar l’equilibri nutricional.


Per a una bona convivència

Objectius

Potenciar els bons costums al menjador: acabar el menjar, menjar correctament i en ordre.

Ús correcte dels estris de menjar.

Ús correcte dels serveis

Conèixer els motius pels quals algun alumne s’absenta del pati, preferentment per escrit.

Correcció de les entrades i sortides del menjador.


Afavorir el respecte mutu entre alumnes i monitors.

Ensenyar a compartir espais


Viure el joc com una activitat gratificant.

Treballar actituds que afavoreixin una bona convivència.


Potenciació del joc lliure.

Evitar els jocs que es considerin inadequats o perillosos.

TEMPS PER DINAR

Creiem que la base d’un bon creixement i una bona salut radica en el fet de menjar de tot, dins dels termes d’una dieta equilibrada, de forma que treballem per aconseguir que els nens/es del menjador ho entenguin i s’adaptin de forma natural als diferents menús. Afavorim l’autonomia de cada nen/a, intentant que l’estona pròpia del dinar sigui un moment agradable i saludable per ell. Els alumnes han de conèixer que mengen i com es menja cada aliment.

Per tant promovem:

– El coneixement de diferents tipus d’aliment

– Els hàbits de salut i higiene propis del menjador

– Els hàbits de conducta i comportament en un menjador

– Les habilitats i les destreses en les quals cal incidir per fer un bon ús dels estris.

TEMPS DE LLEURE I ESBARGIMENT

Utilitzem l’estona restant de temps lliure per complementar, amb activitats emmarcades en un fons purament lúdic, el treball en hàbits (alimentaris, d’higiene, d’interacció social…).

 

Els alumnes han d’aprendre a jugar a altres coses que no siguin les habituals, que sàpiguen quines són les normes de cada nou joc i que per jugar és important tenir un rol i respectar el dels altres.

 

Incidim en:

– La importància de la migdiada per als més menuts

– El joc lliure

– El joc dirigit

– El tallers que s’organitzin

– L’estudi

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES

 

Considerem que el període de permanència dels alumnes en l’horari de menjador escolar ha de ser un període d’APROFITAMENT de formació cultural i lúdica.

 

Pretenem l’educació integral dels infants i joves durant el temps de migdia, atenent totes les dimensions de la persona.

 

Aquest temps comprèn espais diferenciats: l’espai lúdic i de relació, de descans per als més petits  i el temps d’estudi.