Informació de normativa salut i autoritzacions. Qualsevol règim o dieta prescriptiva ha d’anar acompanyada d’un certificat mèdic de l’especialista.

Us recordem que la recollida dels nens i nenes només la podrà fer la mare, el pare, el tutor/a legal o una persona autoritzada per escrit  i a continuació disposeu d’un model d’autorització.

L’alumnat que marxa sol cap a casa haurà de dur complimentada l’autorització per marxar sol.

Autorització per realitzar activitats fora del centre.

L’hora d’entrada és a les 8.30h del matí per a l’alumnat de secundària i  a les 9.00h del matí per a les etapes d’infantil i primària;  el Centre obrirà les portes 5 minuts abans. Per a les famílies que ho necessitin hi ha un servei d’acollida de 8.00 a 9.00 h.

Podeu consultar la informació a continuació. Us demanem la màxima puntualitat.

L’horari de l’espai migdia és de 13.00h a 15.00h i inclou esbarjo, dinar i tallers.

Les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre

Autorització per participar en les activitats extraescolars.

Coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administra, a través dels equips d’atenció primària, les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent (Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).

Aprovades per Consell Escolar

Aquest és el nou calendari escolar aprovat per aquest curs 22-23.

Registre número d’alumnes a cada etapa educativa.

Convocatòries de reunions d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

La finalitat de les activitats complementàries és la millora del nivell educatiu del nostre alumnat treballant aspectes que no figuren expressament inclosos en els plans i programes oficials curriculars.

La venda de llibres es durà a terme a l’escola. Recordeu que les famílies que teniu signada l’adquisició de llibres a l’escola, rebreu en el rebut del mes de setembre el cobrament de la diferència del cost dels llibres, tenint en compte el curs al qual assisteix el vostre fill/filla.

Equipament esportiu de l’escola per a les activitats esportives escolars a partir del curs de P-3. És obligatori dur totes les peces marcades.

Circular informativa referent a les condicions d’aparcament pàrking SABA de la Rambla per a les famílies de l’escola per a aquest curs 2022-2023

Una escola basada en els quatre pilars de l’educació: aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer i aprendre a conéixer i  que té una cura especial de l’educació socio-emocional (autoestima, gestió d’emocions, empatia i resolució de conflictes) on hi ha reflexió i un treball dut a terme amb continuïtat.

– Acollidora i preparada per fomentar la convivència de l’alumnat on els valors democràtics i humans s’aprenen a partir de l’experiència del dia a dia.

– Oberta i compromesa amb l’entorn, la comunitat, el barri, la ciutat, el país i el món.

– Implicada amb el medi ambient i la salut.

– Compartida amb tota la societat, on els pares i mares s’impliquen realment en la formació dels seus fills, en un marc que afavoreix la participació.

No et perdis RES!

multi
tecno
excelencia
habits

El nostre lema per aquest nou curs!

1LEMA22-23

Visiteu les nostres xarxes socials!

Fem i treballem pel que és essencial

ciencia
musica
emocional
1633703874560

PARTICIPACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA

Durant l’escolarització dels vostres fills/es, la família i el centre compartim el dret i el deure de la seva educació per la qual cosa el compromís entre ambdues parts és fonamental per al seu èxit escolar.

Els vostres fills/es van assolint els objectius escolars de forma cada vegada més autonoma i responsable al llarg dels diferents cursos i etapes.  En aquest procès requereixen de seguiment i companyament escolar a casa que heu d’anar adaptant a les edats i a les necessitats de cada moment. Aquest seguiment us ajudarà a conèxier les intel·ligències més desenvolupades del vostre fill/a, i el podreu orientar al llarg de tot el seu procés formatiu.

familia-escola

La coordinació entre la família i l’escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que els vostres fills/es fan al centre i el que feu a casa.