TITLE

DESCRIPTION

La “Fundació Escolar Sant Josep” és la forma jurídica en la qual està constituïda la Institució Titular de l’escola amb una identitat pròpia. El seu objectiu és l’ensenyament i aquelles activitats que li són complementàries

La Fundació, constituïda sense afany de lucre, per voluntat dels seus creadors, treballa amb l’objectiu d’oferir una educació als nois i noies de la població de Vilafranca del Penedès i comarca; va néixer l’any 1999 amb una clara voluntat de servei a la comunitat.

L’escola Sant Josep és una Escola privada- concertada, catòlica, seglar, catalana i arrelada a la realitat sòcio-cultural de Catalunya.

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la mateixa, que adopta els seus acords per majoria en els termes establerts en els Estatuts.

Els objectius de la Fundació per al noste centre educatiu es fonamenten:

– en la formació integral de la persona: esdevenir persones en un procés de formació permanent;

– en crear una atmosfera educativa amb implicació de l’equip docent;

– en la importància d’educar en la capacitat de cercar la felicitat i l’equilibri personal;

– en atendre a l’alumnat amb una educació basada en l’atenció personalitzada;

– en que els alumnes s’integrin en la societat per transformar-la.

Membres del Patronat de la Fundació

Rosa Rafecas Ferrer
Montserrat Badia Rovira
Joan Fernández Capafons
Josep Batet Rovirosa

Estatus Fundació Escolar Sant Josep

estatuts