TITLE

DESCRIPTION

L'ESCOLA A CASA

#SantJosepDesdeCasa

Davant la situació de confinament provocada per la pandèmia del COVID19, des de l’escola estem presents en el dia a dia dels nostres nens i nenes i els guiem i ajudem en el seu procés d’aprenentatge. Hem construït eines i recursos per acompanyar-los i poder garantir el màxim aprofitament possible d’aquests dies a casa.

El disseny de la nostra línia de treball s’adapta a cada etapa i a cada ritme d’aprenentatge, tenint sempre en compte les limitacions que les famílies i els nens i nenes es poden trobar davant d’aquesta situació extraordinària

santJosepdesdeCasa

INFANTIL- CICLE INICIAL- CICLE MITJÀ

L’alumnat d’aquests cursos disposa, en els blogs tancats de cada grup classe que es troben a la web del centre, tasques educatives en formats diferents:

– videos on les tutores i mestres de l’etapa presenten als nens i nenes la tasca a fer, els hi expliquen contes o els hi canten cançons, entre moltes d’altres activitats;

–  enllaços a recursos que les mestres han preparat per mantenir aquelles destreses bàsiques que ajuden a l’assoliment de les diferents capacitats i competències;

– trobades virtuals en grups reduïts (a través de la plataforma ZOOM) amb les tutores i especialistes que que permeten fer un seguiment de l’aprenentatge més real i motivador, a la vegada que potencien i ajuden a cuidar l’aspecte socioemocional de l’alumnat, ja que esdevenen espais de trobada i socialització.

CICLE SUPERIOR – ESO

– L’alumnat de cicle superior i ESO disposa d’una Classroom virtual del paquet GSuite de Google for Education. En aquest entorn virtual d’aprenentatge els nens i nenes, nois i noies, tenen una classe virtual per a cadascuna de les matèries, on el professorat hi penja les tasques a fer setmanalment. Aquest entorn permet revisar les produccions dels i les alumnes i fer-ne un retor  qualitatiu dels aprenentatges assolits i dels resultats obtinguts; d’aquesta manera s’ajuda a l’alumnat a autoregular l’aprenentatge.

– Aquest alumnat fa connexions virtuals diàries, en grups reduïts, amb el tutor/a i els /les especialistes de les diferents àrees, a fi de donar-los suport i establir un seguiment periòdic del seu estat i evolució.

– Amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO es fan tutories individualitzades per garantir el procés d’orientació dels noies i noies de cara al itineraris de 4t d’ ESO i els estudis postobligatoris.

ALTRES ACTIVITATS AMB ELS ALUMNES

La comunicació família- escola és constant  i es realitzen tutories individuals en línia, correus electrònics i trucades telefòniques regularment.

–   L’alumnat que així ho requereix, compta també amb el recolzament de la psicopedagoga del centre, que coordina els mecanismes per garantir que tot l’alumnat continuï el seu aprenentatge i té cura especial del seu benestar.

Malgrat tot, mai podrem arribar a la riquesa d’un dia a l’escola, però aprofitem les tecnologies TIC al nostre abast  per a seguir mantenint l’ hàbit de treball, potenciar l’aprenentatge entre el nostre alumnat i fer-nos sentir ben a prop.