TITLE

DESCRIPTION

Tenim un objectiu comú: “l’èxit educatiu dels nostres alumnes”

L’educació és el factor clau per al futur de la nostra societat

i ens ateny a tots els agents implicats en l’acte educatiu,

però principalment a la família i a l’escola.

Bon curs escolar !

back_school
1
3
2
111
2

Calendari escolar curs 2018-19

Edició per descarregar

Calendari curs 2018-19

CALENDARI CURS 2018-2019

12 de setembre de 2018: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria

Del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019, ambdós inclosos: vacances de Nadal.

Del 13 al 22 d’abril del 2019, ambdós inclosos: vacances de Setmana Santa.

21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO,  es faran del 3 al 5 de setembre de 2018

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ

 • 15 d ’octubre 2018
 • 2 de novembre 2018
 • 7 de desembre 2018
 • 15 de febrer 2019
 • 4 de març 2019

 JORNADES INTENSIVES

 • Dia 21 de desembre 2018 (últim dia del primer trimestre)
 • Dia 21 de juny  2019 (últim dia de curs)

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2018 les que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

HORARI ETAPES INFANTIL /PRIMÀRIA

L’horari escolar dels alumnes de segon cicle d’educació infantil i primària es desenvolupa en horari de matí i tarda.

 • MATÍ: de les 9 a les 13 h.
 • TARDA: de les 15 a les 17 h.

HORARI ETAPA SECUNDÀRIA

L’horari escolar dels alumnes de secundària es desenvolupa en horari de matí i tarda.

 • MATÍ de dilluns/dimecres: de les 8.30 a les 13.30 h.
 • MATÍ de dimarts/dijous/divendres: de les 8.30 a les 13 h.
 • TARDA: de les 15 a les 17 h.

El dia 21 de desembre del 2018 i el 21 de juny de 2019 ( últim dia lectiu del primer trimestre del curs i últim dia del curs) només hi haurà classes al matí (aprovat pel Consell Escolar en data 17 de maig del 2018).

Per tal de dur a terme el bon desenvolupament de les activitats escolars diàries es requereix puntualitat a l’hora d’entrar i a l’hora de recollir-los. Si hi ha un canvi de la persona que ve a buscar el vostre fill/a cal que ho notifiqueu abans al mestre.

Reunions Inici de Curs

 Alumnes d’Infantil, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

 •  Famílies de P-3dijous dia 28 de juny, 18 h.
 •  Famílies de P-4 i P-5dijous dia 6 de setembre, 18 h.

 Alumnes de 1r de Primària, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

 •  Famílies de 1r de Cicle inicial: dimecres dia 5 de setembre, 18 h.

 Alumnes de 1r d’ ESO, dates a tenir en compte per la convocatòria de reunió d’inici de curs amb les famílies per assistir a la presentació del curs.

 •  Reunió de presentació de l’etapa d’ ESO a les famílies de 1r d’ ESO: dimecres dia 5 de setembre, 18 h
 • Alumnes de 1r: presentació de l’etapa d’Educació Secundària obligatòria: dijous dimecres dia 5 de setembre a les 12 h a l’aula de 1r d’ESO.

La venda de llibres de text es durà a terme el dimecres dia 6 de setembre de les 10 a les 13 hores. Si alguna família no necessités tots els llibres que consten al llistat podrà comunicar-ho el dia 7 en el moment de la compra. A partir d’aquest dia ja no s’admetrà cap devolució.

Pla lector etapes INF/PRI/ESO

PLA LECTOR CURS 2016-17

Lectures ESO

Lectures per al curs

LECTURES ESO

Programació per al curs escolar

Activitats curs
equp_directiu

Equip docent etapa d’infantil

equip_inf

Equip docent etapa de primària

equip_pri

Equip docent etapa de secundària

equip-ESO

Entenem l’aula com una microsocietat i la nostra filosofia se cimenta en la certesa de creure que per aprender és indispensable generar un clima, un ambient adequat i un marc de relacions en el que predominin l’acceptació, la confiança, el respecte mutu, la solidaritat i la sinceritat. Aquestes condicions afavoreixen i estimulen el treball i l’esforç compartit creant un entorn segur i ordenat per al desenvolupament del procès d’ensenyament-aprenentatge.

NORMES I HÀBITS

Hi ha d’haver unes pautes, uns límits i unes formes de funcionar en comunitat en tots els àmbits de la vida. Aquest fet, ens ajuda a viure en harmonia amb l’entorn humà en què vivim i a créixer d’acord amb unes normes que regeixen els nostres comportaments.

Les normes o hàbits queden visibles a totes les aules,  tots els mestres, tutors i especialistes les treballem i exigim de la mateixa manera, amb una mateixa línia de treball,  essent aquesta una actitud clau per al nostre alumnat.

PARTICIPACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA

Durant l’escolarització dels vostres fills/es, la família i el centre compartim el dret i el deure de la seva educació per la qual cosa el compromís entre ambdues parts és fonamental per al seu èxit escolar.

Els vostres fills/es van assolint els objectius escolars de forma cada vegada més autonoma i responsable al llarg dels diferents cursos i etapes.  En aquest procès requereixen de seguiment i companyament escolar a casa que heu d’anar adaptant a les edats i a les necessitats de cada moment. Aquest seguiment us ajudarà a conèxier les intel·ligències més desenvolupades del vostre fill/a, i el podreu orientar al llarg de tot el seu procés formatiu.

familia-escola

La coordinació entre la família i l’escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que els vostres fills/es fan al centre i el que feu a casa.

1
4
3