Taller Multimèdia

Teacher

Taller Multimèdia

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

L’activitat gira entorn a a tres àmbits : alfabetització tecnològica, instruments de treball intel·lectual i eina de comunicació.

Les tasques més rellevants es basen en l’ensenyament centrat en tècniques de treball en grup per projectes.

Per aconseguir-ho l’alumnat segueix un procés a través de varies fases i amb un ampli ventall d’activitats: llegir, comprendre, sintetitzar informació seleccionada d’Internet i altres fonts, organitzar la informació recopilada, elaborar hipòtesis, produir textos, presentacions multimèdia, etc.

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : ÀREES COMPLEMENTÀRIES