4t. ESO

Teacher

4t. ESO

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Llistat de llibres del curs

Currículum Comú

Editorial

Llengua catalana i literatura – Material fotocopiat-

es distribueix a l’escola

Lengua castellana y literatura 4 ESO (digital)

Santillana

9788468001692

 Diversificació castellà_Lengua castellana y literatura 4 ESO Avanza (paper)

Santillana

9788490470879

Història 4 ESO Avança (paper + digital)

Santillana

 

Advanced Real English 4 Student’s Book (Paper)

Burlington Books

 

Advanced Real English 4 Workbook (digital)

Burlington Books

9780194769563

Anglès diversificació_ Spectrum 3 SB (paper)_ Spectrum 3 WB (digital)

Oxford University Press

9788490470862

Matemàtiques 4ESO Avança (digital)

Santillana

9788466135764

Diversificació matemàtiques_ Matemàtiques 4. Nova Sèrie Bàsica

Cruïlla

9788492729296

Essentiel et plus 4 Livre de l’élève (paper)

Santillana Français

 

Currículum Optatiu (llibres a adquirir segons itinerari)

9788468305851

 Llatí (paper)

Edebè

9788479187545

Biologia i Geologia 4ESO (paper)

Santillana

Física i Química (material fotocopiat)

es distribueix a l'escola

Tecno12-18 Continguts digitals – 6 unitats-

web educatiu Tecno12-18

Tecno  material taller

es distribueix a l’escola

Agenda  escolar

es distribueix a l’escola

 

Dossier activitats complementàries

es distribueix a l’escola

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Llibres de Text