3r. ESO

Teacher

3r. ESO

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Llistat de llibres del curs

Llengua catalana  y literatura 3 ESO. Projecte #somlink (digital + paper)

Baula

9788447922239

Lengua castellana y literatura 3 ESO. Projecte #somlink (digital + paper)

Baula

9789963484638

Advanced Real English 3 Student's Book (paper)

Burlington Books

Advanced Real English 3 Workbook (digital)

Burlington Books

Anglès diversificació_ Spectrum 3 SB (paper)_ Spectrum 3 WB (digital)

Oxford

97884790472132

Ciències socials, geografia i història 3 ESO Avança

Santillana

Matemàtiques 3 ESO. Projecte #somlink (digital)

Baula

9788466135757

Diversificació Matemàtiques_Matemàtiques 3 Nova Sèrie Bàsica.

Cruïlla

Biologia i GeologiaESO 3 #somlink (paper +digital)

Baula

Física i Química ESO3 #somlink (paper+digital)

Baula

Tecno12-18 Continguts digitals- 6 unitats-

web educatiu Tecno12-18

Tecno material taller

es distribueix a l’escola

Agenda escolar

es distribueix a l’escola

Dossier Activitats Complementàries

es distribueix a l’escola

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Llibres de Text