2n. ESO

Teacher

2n. ESO

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Llistat de llibres del curs

9788466128872

2ESO Llengua catalana i literatura. Connecta 2.0
(paper+llicència digital)

Cruïlla

9788467548310

2 ESO Lengua castellana y literatura. Connecta 2.0
(paper +llicència digital)

Cruïlla

9788466128896

Matemàtiques 2 ESO. Piràmide. Connecta 2.0 (paper +digital)

Cruïlla

9788466135740

Diversificació _Matemàtiques . Nova Sèrie Bàsica.

Cruïlla

9789963484560

Advanced Real English 2 Student's Book (paper)

Burlington Books

Advanced Real English 2 Workbook (digital)

Burlington Books

9788466128919

2ESO Ciències de la naturalesa. Connecta 2.0 (paper + llicència digital)

Cruïlla

9788466126410

2ESO Ciències Socials. Projecte 3.16 (paper)

Cruïlla

Tecno12-18 Continguts digitals – 6 unitats -

web educatiu Tecno12-18

Tecno Material taller

es distribueix a l’escola

Projecte Supera’t (digital)

Barcanova

9788490490167

Parachute 3 (livre de l’élève)

Santillana Français

9788490490174

Parachute 3 (cahier d’exercices)

Santillana Français

9788490490952

Diversificació_Parachute 2 (cahier d’exercices)

Santillana Français

9488448921620

Visual i plàstica. Plàstica 2n ESO (paper)

Barcanova

Agenda escolar

es distribueix a l’escola

Dossier Activitats Complementàries

es distribueix a l’escola

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Llibres de Text