1r. ESO

Teacher

1r. ESO

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Llistat de llibres del curs

9788447927883 Socialització  Llengua catalana 1r ESO. (paper + digital) Projecte #Somlink Baula
9788447927906 Socialització  Lengua castellana. 1ESO (paper + digital) Projecte #Somlink Baula
9788447927968 Socialització  Matemàtiques 1ESO (paper + digital) Projecte #Somlink Baula
9788447927982 Socialització  Biologia i Geologia. 1ESO (paper + digital) Projecte #Somlink Baula
9789963484492 Socialització  Advanced Real English 1 Student's Book (paper) Burlington Books
Advanced  Real English 1 Workbook (digital) Burlington Books
9788468230610 G i H 2 Geografia i Història 1r d’ESO (paper) Vicens Vives
9788496597990 Parachute 1 (cahier d’execicies). Santillana Français
9788467394054

9788467393910

Technology, programming and robotics. Inicia dual. Només els llibrets:

-       Materials for technical use

-       Graphic expression in technology

 

Oxford

 

 - Tecno Material taller es distribueix a l’escola
- Dossier activitats complementàries es distribueix a l’escola
- Agenda escolar es distribueix a l’escola

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Llibres de Text