TITLE

DESCRIPTION

Membres del Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats pel titular del centre.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

La comissió electoral comunica a tots els membres de la comunitat escolar de l’escola que, un cop realitzades les eleccions i designats els representants dels diferents sectors d’acord amb el que estableixen l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i la Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre (DOGC de 28-9), el Consell Escolar del centre estarà format per les persones següents:

Anna Via
Montserrat Badia Rovira
Josep Batet Rovirosa
Rosa Rafecas Ferrer
Laura Arévalo Domingo
Elvira Masip Rius
Elsa Pujadó
Anabel Pardina
Gemma Martin
Maria Lorenzo
Vanesa Vila
Patrícia Salvador
José Arias
Damià Tudisco