Els webinars són esdeveniments importants en el nostre món educatiu i a la nostra escola els potenciem com a eines de comunicació bidireccional amb les famílies; donem, rebem i compartim informació en temps real.

Des d’aquest format interactuem i ens involucrem tots els agents educatius que som essencials en la formació dels nostres alumnes.

Us volem convidar a participar en els diferents webinars que anem realitzant per reflexionar sobre aspectes en la tasca d’educar.

Us hi esperem!

“La literatura infantil és un camí que porta al nen al desenvolupament de la imaginació, expressar emocions i sentiments, de forma significativa”

La literatura obre les portes i té un ventall de possibilitats per fomentar el llenguatge provocant un augment de vocabulari, familiaritzar-se amb l’escriptura, millor facilitat de comunicació i comprensió.

És primordial tenir en compte com escollim un llibre i quins aspectes tenir present per ajudar a l’elecció d’un tema.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre la importància de la literatura infantil i us acompanyem al seu procés d’elecció.

Us hi esperem!

“Posar normes i límits als nens: un treball de cada dia”

El recorregut cap a la formació d’una persona comença fent petites pases i, no podem renunciar a fer aquest camí de responsabilitat sumant petites accions continuades i segures.

Els nens necessiten saber fins on poden arribar per al seu desenvolupament emocional: posar límits estructura el seu món.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre els límits i les normes en la tasca d’educar.

Us hi esperem!

“El desenvolupament del llenguatge és clau en l’etapa primerenca.”

L’etapa d’educació infantil, la qual engloba des del naixement fins als 6 anys, es fonamenta en l’adquisició, els processos d’aprenentatge i els moments de creixement físic, emocional i personal de qualsevol ésser humà.

És important conèixer les diferents etapes i com n’és d’important aquesta primera. És un vehicle important per a la comunicació, la interacció social i els aprenentatges.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el llenguatge, com es desenvolupa i la seva importància.

Us hi esperem!

“El joc fa referència a l’activitat lúdica i natural que desenvolupen els infants”

És un element bàsic pel desenvolupament integral, a més a més, de ser una font de plaer.

És important que els adults deixin fluir el joc en els infants sense limitacions per ser capaços d’aprendre i descobrir l’entorn que els envolta amb total llibertat.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el joc a l’etapa d’infantil i com es redescobreix el món a través de la seva mirada i el seu joc.

Us hi esperem!