Projecte de recollida d'oli de cuina usat a l'escola

Ens adherim al projecte de recollida d’oli de cuina usat a les escoles que promou la cooperativa Nou Verd -junt amb altres actors socials i econòmics de Catalunya- en el que utilitzen el sistema OLIKLAK per a la recollida de l’oli usat a les cuines de casa nostra.

Els objectius del programa ambiental “Biodièsel a les escoles” són, en primer lloc, sensibilitzar l’alumnat, els seus familiars i a tot el personal de l’escola, sobre el nivell alt de contaminació que produeix l’oli de fregir usat; en segon lloc, reutilitzar un residu com a font d’energia alternativa, evitant la contaminació de les xarxes d’aigua residuals i minimitzant les emissions a l’atmosfera de combustibles fòssils que produeixin gasos d’efecte hivernacle; i en tercer lloc, donar ocupació a persones amb discapacitat, com són els treballadors de Nou Verd, que fan la recollida de l’oli per les escoles.

 

com funciona la recollida d'oli usat

El projecte consisteix en què cada alumne s’emporta cap a casa un dipòsit de plàstic d’un litre i mig de capacitat, dissenyat per a l’ocasió, on la família ha d’anar dipositant les restes d’oli vegetal utilitzat al domicili. Quan el dipòsit està ple, l’alumne el torna al contenidor específic que hi ha a cada escola, i se li canvia per un altre envàs buit, que tornarà a endur-se cap a casa per tornar a començar el procés.

clak

Periòdicament, treballadors de la cooperativa Nou Verd passaran a recollir l’oli domèstic per l’escola, s’encarregaran del buidatge dels contenidors, del transport dels envasos plens d’oli, de la gestió de l’oli recuperat, per tal de reciclar-lo i portar-lo a transformar en biodièsel, del rentat dels envasos i del seu retorn a l’escola un cop ben nets per ser reutilitzats.