Som una comunitat educativa composta per un conjunt  de persones les quals tenim en comú il·lusions i reptes en  el  marc del nostre  Projecte Educatiu.

Tot això es manifesta a  través d’una responsabilitat compartida i d’una acció educativa en la qual:

  • l’alumne és el centre de la Comunitat Educativa;
  • el professorat és el fil conductor de la Comunitat Educativa
  • les famílies participen activament en la vida de l’escola.

Projectem per al nostre alumnat  un entorn privilegiat per a l’aprenentatge i  per a l’adquisició de possibilitats en la seva formació integral on entren en valor el desenvolupament de les seves habilitats socials i la seva preparació acadèmica.

Els professionals de la nostra escola, davant d’un panorama de canvi educatiu enfocat a les noves demandes del s. XXI, posem totes les energies i professionalitat en treballar per afrontar els múltiples i variats reptes que es plantegen tenint un propòsit pedagògic i uns VALORS que marquen les decisiones i accions del nostre dia a dia. En la nostra tasca es conjuguen la creativitat, la col.laboració, els valors, les emocions i l’entusiame.

El nostre Projecte Pedagògic està fonamentat en una formació acadèmica completa i de qualitat, que va acompanyada d’un creixement personal basat en els valors que vertebren l’escola.

Treballem per ajudar els nostres alumnes a:

  • Ser persones amb valors
  • Ser  capaços  d’afrontar  els reptes professionals i socials de la societat del s. XXI
  • Viure la seva vida en plenitud

El nostre treball diari per aconseguir-ho, està vertebrat per:

  • El compromís
  • La rigorositat
  • La Innovació

aprenentatge_actiu

Destaquem en el nostre Projecte Educatiu l’aplicació de diverses metodologies per a un Aprenentatge Actiu que posa èmfasi tant en els continguts com en els processos de pensament a través dels quals els alumnes aprenen aquests continguts: comparant i contrastant, analitzant les parts i el tot, presa de decisions o anàlisi de la informació.

Resaltem la importància del Treball Competencial per Projectes sense eliminar les Àrees a fi de plantejar objectius que es treballen en Projectes Col.laboratius on es potencia la creativitat, la col.laboració, els valors, les emocions i l’entusiasme per l’aprenentatge.

competencial