menj2

L’alimentació és un procés que ens acompanyarà al llarg de tota la vida i que ens permet cobrir els requeriments de l’organisme. És imprescindible facilitar una alimentació que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada edat per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com mental es produeixin d’una manera adequada.

A
C
B
D
e

El menjador escolar és un espai idoni per desenvolupar-hi

tasques d’educació alimentària en coordinació amb la família.

15M
5M
6M
8M
9M

La població en edat escolar està en una etapa important de desenvolupament i l’adquisició d’hàbits alimentaris  tindrà una incidència en el seu futur; és molt convenient oferir un patró alimentari saludable.

Des de l’escola promovem l’adquisició d’hàbits saludables al voltant de l’alimentació, l’activitat física i les relacions socials.

En l’educació nutricional que forma part del nostre servei de menjador inclouem el consum de fruites i hortalisses i recomanacions per alimentar-se bé afavorint el consum de fruites fresques i verdures del temps, llegums, cereals integrals, oli d’oliva verge, làctics fermentats, peix i carn.

3M
14M
10M
12M
13M
2M

Els adults tenim un paper crucial a l’hora de determinar les preferències alimentàries dels petits, ja que tant aquestes com les aversions cap a aliments determinats estan fortament condicionades pel context familiar.

La clau és oferir una alimentació saludable als infants i donar bon exemple, ja que és molt més fàcil que els infants tastin i acceptin els aliments que veuen menjar amb satisfacció als familiars o als referents adults en general.

4M

Cal potenciar ...

``La varietat en l’alimentació cada dia``