Estudiar al Sant Josep

El dia a dia de l'alumnat al menjador

MES de SETEMBRE '21

Informació menú mensual

 • L’escola disposa de 3 espais de menjador:
  -menjador d’infantil
  -menjador primària
  -menjador ESO ( antiga aula audiovisuals)
  Al disposar de 3 espais de menjador i tenint en compte el nombre d’alumnat que l’utilitzarà a data d’avui (9 de setembre) es distribuirà l’alumnat en els espais en grups bombolla.
  A cada espai de menjador els grups estables es mantindran i s’agruparà cada grup en una taula i es garantirà que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups estables. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, caldrà mantenir la distància de seguretat entre tots els comensals ( 1 cadira buida entre alumnat de grups estables diferents).
 • Es seguiran totes les mesures de protecció indicades:
  -es controlaran les entrades i sortides i l’alumnat haurà de portar mascareta.
  -rentat de mans a l’entrada i sortida del menjador
  -servir en plats individuals, no donar elements comuns.
  -les monitores seran les responsables de servir les taules.
 • Les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador es realitzaran sempre que sigui possible a l’aire lliure