creuentu

Tots els nostres alumnes són i s’han de sentir valuosos i valorats; ajudar al nostre alumnat a millorar com a persones i a augmentar la seva autoconfiança és a les seves mans, a les nostres mans.

Cada dia a totes les etapes dedicarem una estona de classe a desenvolupar emocions i a treballar habilitats socials per anar creixent amb una sana autoestima.

La família ens ha d’acompanyar ja que és l’element que d’una manera més determinant incideix en el desenvolupament de l’autotestima dels nens i nenes.