La verema entra a l'escola

trepitjant
v5
trepitjant1
verema
raïm
trepitjant raïm
v3
v4
v6
pomdedalt_16_santjosep