La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés;
  • consultar el centre i la seva oferta;
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los;
  • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s’estableixi.

Criteris generals
– Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
– Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
– Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
– Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
Criteris complementaris
– Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
– Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
– Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.