QUI SOM

Benviguts i benvingudes a l'escola Sant Josep

La “Fundació Escolar Sant Josep” és la forma jurídica en la qual està constituïda la Institució Titular de l’escola amb una identitat pròpia. El seu objectiu és l’ensenyament i aquelles activitats que li són complementàries

La Fundació, constituïda sense afany de lucre, per voluntat dels seus creadors, treballa amb l’objectiu d’oferir una educació als nois i noies de la població de Vilafranca del Penedès i comarca; va néixer l’any 1999 amb una clara voluntat de servei a la comunitat.

L’escola Sant Josep és una Escola privada- concertada, catòlica, seglar, catalana i arrelada a la realitat sòcio-cultural de Catalunya.

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la mateixa, que adopta els seus acords per majoria en els termes establerts en els Estatuts.

Els objectius de la Fundació per al noste centre educatiu es fonamenten:

– en la formació integral de la persona: esdevenir persones en un procés de formació permanent;

– en crear una atmosfera educativa amb implicació de l’equip docent;

– en la importància d’educar en la capacitat de cercar la felicitat i l’equilibri personal;

– en atendre a l’alumnat amb una educació basada en l’atenció personalitzada;

– en que els alumnes s’integrin en la societat per transformar-la.

Membres del Patronat de la Fundació

Rosa Rafecas Ferrer
Montserrat Badia Rovira
Joan Fernández Capafons
Josep Batet Rovirosa

Estatus Fundació Escolar Sant Josep

estatuts