1r. ESO

Teacher

1r. ESO

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Llistat de llibres del curs

9788447927883Socialització  Llengua catalana 1r ESO. (paper + digital) Projecte #SomlinkBaula
9788447927906Socialització  Lengua castellana. 1ESO (paper + digital) Projecte #SomlinkBaula
9788447927968Socialització  Matemàtiques 1ESO (paper + digital) Projecte #SomlinkBaula
9788447927982Socialització  Biologia i Geologia. 1ESO (paper + digital) Projecte #SomlinkBaula
9789963484492Socialització  Advanced Real English 1 Student's Book (paper)Burlington Books
Advanced  Real English 1 Workbook (digital)Burlington Books
9788468230610G i H 2 Geografia i Història 1r d’ESO (paper)Vicens Vives
9788496597990Parachute 1 (cahier d’execicies).Santillana Français
9788467394054

9788467393910

Technology, programming and robotics. Inicia dual. Només els llibrets:

-       Materials for technical use

-       Graphic expression in technology

 

Oxford

 

 -Tecno Material talleres distribueix a l’escola
-Dossier activitats complementàrieses distribueix a l’escola
-Agenda escolares distribueix a l’escola

Our Main Teachers

Any teachers for this course

Price : Free

Typology : Llibres de Text