CLAUSTRE

El nostre equip, la nostra fortalesa

El Claustre de professors, òrgan per al debat i per a la presa de decisions sobre tots els aspectes pedagògics, té l’objectiu  de desenvolupar les línies d’actuació prioritàries del nostre projecte educatiu en l’àmbit pedagògic.

En la nostra tasca es conjuguen amb el coneixement,  la creativitat, la col.laboració, els valors, les emocions i l’entusiame.

Com a Claustre ens preocupem per ensenyar des del present per tal de preparar els nostres alumnes per al futur; partim des de l’interés i l’entusiasme  connectant el que ensenyem amb el que viuen els alumnes.

El nostre model pedagògic té com a objectius:

– crear un ambient acollidor i segur on el nostre alumnat és protagonista i se sent confiat, estimat i motivat;

– fer la nostra feina amb rigor i aprofundiment;

– formar persones amb valors i obertes a la realitat;

– potenciar els punts forts de cada alumne, la iniciativa, la curiositat i la cretativitat;

– atendre els continguts fonamentals;

– garantir uns aprenentatges significatius i funcionals.

Anna Via

Directora

Professora d'ESO
Filologia anglesa

Elsa Pujadó

Cap Estudis d'INF-PRI

Mestra d'Infantil i Primària

Gemma Marsó

Cap Estudis d'ESO

Professora d'ESO
Enginyera

Elvira Masip

Secretària

Professora d'ESO Especialitat Educació Física

Dani Cordero

Coordinador TIC

Tutor de 5è de Primària

Mercè Usón

Gestora Web

Mestra de Primària

Dolors Bolet

Mestra d'Infantil

Tutora de P-3

Núria Baqués

Mestra d'Infantil

Tutora de P-4

Judit Arenas

Mestra d'Infantil

Tutora de P-5

Teresa Vallés

Mestra d'Infantil

Suport Etapa Infantil

Teresa Sala

Mestra d'Anglès

Anglès a Infantil i Primària

Núria Sabaté

Psicopedagoga

Servei d'Atenció
a la Diversitat

Muntsa Aymerich

Mestra de Primària

Tutora de 1r de primària

Alba Calavera

Mestra de Primària

Tutora de 2n de primària. Psicopedagoga a infantil i primària

Anabel Pardina

Mestra de Primària

Tutora de 3r de primària

Jordi Amat

Mestre de Primària

Tutor de 4t de primària. Especialista Educació Física

Mar Castro

Mestra de Primària

Tutora de 6è de primària. Anglès a primària

Anna Ribas

Mestra de Primària

Suport de primària.

Imma Beser

Professora d'ESO

Tutora de 1r. ESO. Biòloga

Laura Arévalo

Professora d'ESO

Tutora de 2n ESO. Física i Química Technology

Núria Merino

Professora d'ESO

Tutora de 3r. ESO. Geografia i història

Joan Sonet

Professor d'ESO

Tutor de 4t. ESO. Filologia catalana

Roser Uberni

Coordinació Pastoral

Professora d'ESO. Llengua castellana i religió

Olga Morillo

Especialista Música

Etapa Infantil, Primària i Secundària

fem escola