El benestar emocional és un dels eixos vertebradors del nostre centre. Volem potenciar-lo com una eina de comunicació bidireccional amb tota la comunitat educativa. Interactuem, ens involucrem i donem veu a tots els agents educatius que som essencials en la formació dels nostres alumnes per crèixer junts de la mà.

L’etapa escolar és una de les més importants i que més recordem a nivell emocional durant les nostres vides. A l’escola ens preparem per a la vida adulta i les responsabilitats i maduresa que això implica perquè ajuda al nostre desenvolupament i definex part de la nostra personalitat i caràcter, per això cal cuidar aquesta etapa en tots els sentits, especialment en l’àmbit emocional.

Les escoles han de ser espais segurs, de confiança, d’ajuda, on hi hagi comunicació total i assertiva i en la què la salut emocional es cuidi en tots els aspectes. Per això, apostem per un vincle proper amb tota la comunitat educativa: docents, no docents, alumnat i famílies.

Tots junts Sumem, projecte per fomentar la comunicació i relació de la comunitat educativa per tal d’afavorir el benestar comunitari i projectar l’assoliment d’objectius comuns.

Resultats enquesta temes d'interès familiar

Ús responsable de les tecnologies 71%
Autoestima 70%
Prevenció de l'assetjament 67%
Educar en l'esforç i la responsabilitat 65%
Comunicació familiar positiva 62%
Benestar emocional

Després de fer un anàlisi dels resultats obtinguts en l’enquesta d’inici de curs que ens vau poder fer arribar, hem pogut observar els vostres interessos i preocupacions. Un d’ells és el de la comunicació positiva amb els nens i les nenes, tenint en compte les caraterístiques evolutives del desenvolupament dels infants.

El llenguatge, tant si es verbal com corporal, és essencial pel desenvolupament dels infants i com a base i globalitzador de tots els seus aprenentatges. Per això, cal establir unes relacions afectives positives, guiant i encoratjant els infants en tots els seus progressos que realitzen en el domini de la seva autonomia, construcció del seu autoconcepte i la seva autoestima. Tota la comunitat educativa s’uneix per fomentar relacions positives basades en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració i la comunicació positiva i respectuosa amb l’entorn.

Vetllar per uns valors que siguin model i referent pel desenvolupament positiu dels infants, compartits en comunitat per fomentar la cultura de pau, és un dels eixos principals del nostre projecte educatiu.

Us volem convidar a participar en aquest punt de trobada per intercanviar opinions, conversar i reflexionar sobre models i experiències comunicatives que afavoreixen les relacions positives.

Us hi esperem!

“La literatura infantil és un camí que porta al nen al desenvolupament de la imaginació, expressar emocions i sentiments, de forma significativa”

La literatura obre les portes i té un ventall de possibilitats per fomentar el llenguatge provocant un augment de vocabulari, familiaritzar-se amb l’escriptura, millor facilitat de comunicació i comprensió.

És primordial tenir en compte com escollim un llibre i quins aspectes tenir present per ajudar a l’elecció d’un tema.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre la importància de la literatura infantil i us acompanyem al seu procés d’elecció.

Us hi esperem!

“Posar normes i límits als nens: un treball de cada dia”

El recorregut cap a la formació d’una persona comença fent petites pases i, no podem renunciar a fer aquest camí de responsabilitat sumant petites accions continuades i segures.

Els nens necessiten saber fins on poden arribar per al seu desenvolupament emocional: posar límits estructura el seu món.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre els límits i les normes en la tasca d’educar.

Us hi esperem!

“El desenvolupament del llenguatge és clau en l’etapa primerenca.”

L’etapa d’educació infantil, la qual engloba des del naixement fins als 6 anys, es fonamenta en l’adquisició, els processos d’aprenentatge i els moments de creixement físic, emocional i personal de qualsevol ésser humà.

És important conèixer les diferents etapes i com n’és d’important aquesta primera. És un vehicle important per a la comunicació, la interacció social i els aprenentatges.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el llenguatge, com es desenvolupa i la seva importància.

Us hi esperem!

“El joc fa referència a l’activitat lúdica i natural que desenvolupen els infants”

És un element bàsic pel desenvolupament integral, a més a més, de ser una font de plaer.

És important que els adults deixin fluir el joc en els infants sense limitacions per ser capaços d’aprendre i descobrir l’entorn que els envolta amb total llibertat.

Us volem convidar a participar en aquesta xerrada per reflexionar sobre el joc a l’etapa d’infantil i com es redescobreix el món a través de la seva mirada i el seu joc.

Us hi esperem!